Privacyverklaring Zeilschool Sail-Today

Zeilschool Sail-Today, gevestigd aan IJmeerdijk 20, 1361 AA ALmere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Zeilschool Sail-today neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met  info@sail-today.nl

Contactgegevens:
Ijmeerdijk 20, 1361 AA  Almere

 1. R. Touwen is de functionaris Gegevensbescherming van Zeilschool Sail-Today

Te bereiken via Info@sail-today.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Zeilschool Sail-Today verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Zeilschool Sail-Today verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sail-today.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Foto’sTijdens uw verblijf kan Zeilschool Sail-Today foto’s maken van activiteiten onder leiding van Sail-Today voor promotiedoeleinden. Zeilschool cursisten stemmen daarmee in bij hun inschrijving. Mocht u onder geen beding willen dat wij foto’s van uw kind(eren) maken en/of voor promotionele doeleinden gebruiken, dan kunt u dit kenbaar maken via info@sail-today.nl.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Zeilschool Sail-Today verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling op grond van een overeenkomst
 • Wij verzenden onze nieuwsbrief en/of reclamefolder alleen aan betrokkenen die toestemming geven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Zeilschool Sail-Today analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Deze persoonsgegevens verwerken wij op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk commercieel belang.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Zeilschool Sail-Today bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam – 7 jaar- met als reden de belastingwetgeving
 • Adresgegevens –  7 jaar – met als reden de belastingwetgeving
 • Telefoonnummer –  7 jaar – met als reden de belastingwetgeving
 • E-mailadres – 7 jaar – met als reden een commercieel belang
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website – 5 jaar – met als reden een commercieel belang
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) – 5 jaar – met als reden een commercieel belang

Delen van persoonsgegevens met derden

Zeilschool Sail-Today verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zeilschool Sail-Today gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Zeilschool Sail-Today gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.  Kijk hier voor info:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zeilschool Sail-Today en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sail-today.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Info@sail-today.nl Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.